6. sk ii – facial treatment essence

Nước Thần SKII Facial Treatment Essence ⋆ SK-II Nhật Bản

Nước Thần SKII Facial Treatment Essence của SK II được gọi dưới mỹ từ là "NƯỚC THẦN" (Miracle Water). Đây là sản phẩm nổi tiếng nhất của SK-II, chứa đến 90% Pitera™ đã được khám phá hơn 30 năm. Không những Nước Thần SKII Facial Treatment…
WP2Speed by Hoangweb.com