10 tập tính kì lạ của kiến

Tại sao kiến lại tha thức ăn về tổ?

Từ xa xưa với tập tính bầy đàn, kiến có thói quen tha thức ăn về tổ để chia sẻ. Vì vậy, trong tổ kiến dù có hàng triệu con nhưng chắc chắn rằng không con nào bị đói rét. Chính nhờ phát hiện này con người đã dùng nó để phát minh ra loại…
WP2Speed by Hoangweb.com