le day thang

Lễ đầy tháng trẻ con tại Nhật làm như thế nào ?

Lễ đầy tháng trẻ con tại Nhật . Ở Nhật cũng giống như Việt Nam mình lễ đầy tháng rất quan trọng và được gia đình chuẩn bị chu đáo . Các nghi lễ được tổ chức ở Chùa (đền thờ). Bà Nội là người quan trọng nhất trong buổi lễ , bế cháu và được…
WP2Speed by Hoangweb.com