hướng dẫn cài ứng dụng Mercari

Cài ứng dụng Mercari mua đồ cũ ở Nhật như thế nào ?

Ứng dụng Mercari là một ứng dụng điển hình trong lĩnh vực trao đổi mua bán đồ cũ tại Nhật. Tính năng của ứng dụng Mercari đáp ứng được cho phần lớn các mặt hàng, nó cũng thể hiện tổng thể mục đích của một Free Market. Ứng dụng Mercari là…
WP2Speed by Hoangweb.com