cách làm phao câu đài

Tìm hiểu về bộ phao câu đài và cách chọn phao sao cho phù hợp

Bộ phao câu đài là phụ kiện câu cá đặc biệt quan trọng trong kiểu câu nổi, bởi vì nó sẽ giúp báo hiệu khi cá cắn câu – treo mồi và chì lơ lững giữa nước. Không những các cần thủ câu tay cần đến bộ phao câu đài , các cần thủ chuyên nghiệp…
WP2Speed by Hoangweb.com