Order Hàng Đức

Mua sữa Fresubin 5.0 Kcal SHOT của Đức ở đâu ?

Cháu mình bị bệnh mới mổ xong. Hiện BS cho uống sữa Fresubin 5.0 Kcal SHOT, mà sữa này khó tìm quá. Mấy hôm nay gia đình, bạn bè... cùng nhau đi tìm mua sữa Fresubin 5.0 Kcal SHOT cho cháu nhưng loại này không có hàng nhập chính thức ở VN,…